Hírolvasó

Történetek az otthonápolásról

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 19. 20:00
A Lépjünk, hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület irodalmi pályázatot hirdet Történetek az otthonápolásról címmel.

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-FFT/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:25
A támogatás célja az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A felhívás célja, hogy a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet.

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / FCA-KP-1-2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:24
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására. A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése / MFP-OJKJF/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:22
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Az "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek keretében a kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér, minden óvodában megvalósuljon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése, óvodai játszóudvarok felújítása, hiszen ez elengedhetetlen a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, közterületi játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá váljon.

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-ÖTIF/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:22
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.

Egyházi közösségszervezéshezkapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása / MFP-EKEB/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:19
Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.

VIII. Savaria Filmszemle

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:17
A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria Filmszemlét.

Egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 18:00
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, továbbá az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által, a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása / MFP-UHK/2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 17:59
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

Minden kis nesz

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 17:59
Az online Liget folyóirat MINDEN KIS NESZ címmel hirdet alkotói pályázatot.

Civic Europe, Idea Challenge 2021 pályázati felhívás

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 18. 17:16
A kiírás fejlesztési célja: Úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok társadalmi folyamatokban való részvétele előfeltétele egy befogadó, nyitott és működő polgári demokráciának, amely fogalom sokkal többet jelent egy politikai terméknél. Olyan közösségi fejlesztéseket támogatunk, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy az emberek megértsék, megtanulják és éljenek a társadalmi részvétel kompetenciáival, a párbeszéd eszközével. Különösen olyan - elsősorban vidéki - helyszíneken megvalósuló projekteket szeretnénk támogatni, ahol rosszul működik, vagy hiányos a civil társadalmi infrastruktúra. Nemcsak finanszírozási lehetőséget biztosítunk, hanem együttműködési környezet, amelyben a civil társadalmi szereplők elképzeléseiket fenntartható megoldássá alakíthatják, kezelni képesek a helyi szintű problémákat és a hosszú távú, pozitív változásokat érnek el.

Virtus Fidee - Históriás Szabadegyetem

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:32
A PRO CULTURA PANNONIAE ALAPÍTVÁNY "Virtus Fidee" című nyertes pályázati programjának keretén belül több alkalmas előadás-sorozatot szervez 2021-ben, "VIRTUS FIDEE" Históriás Szabadegyetem címmel.

Magyar vagyok, magyarnak születtem

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:25
A PRO CULTURA PANNONIAE ALAPÍTVÁNY "VIRTUS FIDEE" című pályázati programjához kapcsolódó irodalmi program (felolvasások) A programban a Magyar vagyok, magyarnak születtem c. irodalmi antológia szerzői vesznek részt.

Művészeti Program / MMA-21-P

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:24
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)- a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

PosiTivE - "Neked mi jót adott a rendhagyó élethelyzet?" Fotópályázat

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:17
A Pécsi Tudományegyetem azokra a pillanatokra, eseményekre kívánja felhívni a figyelmet, amik a megpróbáltatásokkal tarkított periódus ellenére, akár rövid távú, akár maradandó pozitív változást jelentenek hétköznapjainkban. A fotópályázattal célunk reflektorfénybe helyezni a járványhelyzet ellenére megélt pozitív, lélekemelő, a nehézségeken átsegítő élményeket.

Végh Sándor vonósnégyes program

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:11
Pályázat célja: A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. a magyar kamarazenei és vonósnégyes kultúra támogatása céljából meghirdeti a Végh Sándor programot, Keller András világhírű vonósnégyes primárius művészeti vezetésével.

Kortárs Verselő - a BMK versenye Költészet napja alkalmából

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 16:00
A Budapesti Művelődési Központ online versmondó versenyt hirdet budapesti általános és középiskolás diákoknak.

CS-generáció azaz Csukás István gyermekei - alkotói felhívás

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 15:51
Csukás István 85 éve, április 2-án született és tavaly február 24-én hunyt el. Személyének, alkotásainak, életművének tiszteletére e két időpont közötti hónapban a Bettika duoval közösen alkotói felhívást teszünk közzé - ezúttal felnőtteknek!

Otthonok

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 15:37
Kiadónk már egy tucat éve színvonalas nyomtatott megjelenéshez tudott segíteni sok-sok amatőr írót a Verselő Antológiák, a nyaranta megjelenő tematikus antológiák és a Kézen-fogva antológiák lapjain Ezekről a kötetekről az íróktól és olvasóktól visszaérkezett sok-sok pozitív vélemény jelzi, hogy sikerült elérhető áron magas minőséget nyújtanunk. Ezeknek az antológiáknak a sorát folytatjuk az Otthonok című nyári antológia pályázatának kiírásával.

WOMEX 2021

PAFI - Pályázatfigyelő - 2021. 03. 15. 15:26
2021 októberében Portugáliában rendezik meg a WOMEX-et, amelyre már várják a jelentkezéseket.